Kontakt

Iron Guard Security d.o.o.
Mačvanska 1
15000 Šabac
015/351-500
069/342-06-24

PIB: 109832743
Matični broj: 21250716

Možete nas kontaktirati putem formulara ispod.

  SERTIFIKATI

  SERTIFIKAT – SRPS A.L2.002:2015
  MENADŽMENT VREDNOSTIMA – TRANSPORT VREDNOSTI

  SERTIFIKAT – SRPS A.L2.002:2015
  FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA I JAVNIH SKUPOVA

  SRPS OHSAS 18001:2008

  SRPS ISO 9001:2015

  SERTIFIKAT – SRPS A.L2.002:2015
  MENADŽMENT IZ KONTROLNOG CENTRA