Obezbeđenje manifestacija

Obezbeđenje javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija zahteva angažovanje većeg broja specijalno obučenih lica koji su prošli teorijsku i praktičnu obuku za ovaj vid obezbeđenja.

Svi poslovi obezbeđenja manifestacija obavljaju se na osnovu adekvatno razrađene procene rizika i u saradnji sa nadležnim državnim organima. Detaljno sprovođenje procedura rada i kontrole ulaska posetilaca na objekte jedan su od preduslova za uspešan i bezbedan rad koji se sprovodi od strane pripadnika naše službe obezbeđenja.

U dosadašnjem radu IGS je obezbeđivalo preko 200 javnih skupova.