O nama

IRON GUARD SECURITY d.o.o. je na tržištu prisutno od 2016. godine i osnovna delatnost je vršenje usluge privatnog obezbeđenja, definisana šifrom 8010, koja obuhvata sledeće vrste usluga:

• fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje objektata
• monitoring objekata, mobilna patrola, pratnja lica
• poslove redarske službe, odnosno obezbeđenje kulturnih i sportskih manifestacija

 

Posedujemo stručno licencirani kadar koje stavljamo u službu naših klijenata i sveukupnog društvenog napretka.
Naša firma poseduje svoj call i monitoring centar koji radi 24h/365.
Uvođenjem jasnih procedura rada i izradom pravilnika o unutrašnjem redu, radu i disciplini, službenici obezbeđenja Iron Guard Security sprečili su veliki broj krađa, oštećenja i otuđenja imovine, požara i sličnih incidentnih situacija.
Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobiina telefonija, radio veza) sa našim kontrolno operativnim Centrom koji koordinira i prati rad svakog službenika obezbeđenja 24h dnevno.

Osnivači Iron Guard Security su preneli svoje znanje i iskustvo iz prethonog rada na poljima poslova obezbeđenja dugog dve decenije.

 

Iron Guard Security poseduje licence LF1 i LF2 kao i licencu za procenu rizika.
Posedujemo licencu za poslove obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Iron Guard Security poseduje:
Sertifikat OHSAS 18011
Sertifikat ISO 9001
Sertifikati SRPS A.L2.002:2015 – menadžment vrednostima, menadžment
iz kontrolnog centra, fizička zaštita (objekata, javnih skupova)